Mobos

Vergoeding

Vergoeding van psychologische sessies Indien uw behandeling gebeurt na doorverwijzing van een huisarts, GGD-arts of een kinderarts, wordt deze behandeling vergoed door uw gemeente. Vergoeding van de logopedische sessies. Deze logopedische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering indien een verwijzing voor logopedie aanwezig is. Vergoeding van de kinderfysiotherapeutische sessies. De kinderfysiotherapeutische zorg wordt vergoed vanuit basispakket zorgverzekering.

Klachten:

Klachten over uw behandeling

Mocht u klachten hebben, kunt u deze met ons bespreken. We zoeken dan samen naar een oplossing voor uw klachten. Als lid van de NVLF/ KNGF zijn wij automatisch aangesloten bij de klachtenregeling eerste-lijns-logopedie., eerste-lijns-fysiotherapie De klachtenfunctionaris en aansluiting bij de geschillencommissie is gereld via het lidmaatschap NVLF/ KNGF. Een folder over klachtrecht is beschikbaar.

Meer informatie over klachtrecht/Wkkgz kunt u vinden via onderstaande link

http://www.klachtenloketparamedici.nl

Bent u ontevreden over de behandeling of bejegening? We willen dit graag weten zodat we dit met u kunnen bespreken en herhaling kunnen voorkomen.  U kan dit rechtstreeks met uw behandelaar zelf bespreken, deze zoekt dan met u samen naar een oplossing. Indien u dit moeilijk vindt kan u onze praktijk ook een mail zenden.  Gelieve ons een mail te zenden op zeeland@tol.be met daarin uw naam, telefoonnummer en uw klacht. We nemen dan spoedig met u contact op.

Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan u ook steeds contact opnemen met de psychologencommissie ( www.compsy.be ). Dit is een onafhankelijke, publieke organisatie die bevoegd is voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België. Wanneer je een klacht hebt over een Belgische geregistreerde psycholoog kan je bij hen terecht voor een bemiddelingsgesprek of een tuchtprocedure.

Deze is te bereiken op: https://www.compsy.be/nl/klacht 

Wet verplichte meldcode:

Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Bij (vermoeders van) een vorm van onveiligheid kunnen wij, als hulpverlener, overleggen met of melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan de hulpverlening adviseren of een onderzoek doen naar aanleiding van een melding. Dit om na te gaan welke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. 

Alle collega’s van TOL Zeeland zijn vertrouwd met de meldcode en passen deze ook toe. Dit is niet enkel verplicht vanuit de jeugdwet, maar ook vanuit onze eigen deontologische code en vanuit de kinderrechten.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound